Präsidentschaftswahl in Polen 2020 – Information für polnische Bürger — Wybory Prezydenckie 2020 w Polsce – Informacja dla obywateli polskich

Der ursprünglich für diese Wahlen vorgesehene Wahlkreis in Bremen wird auf Grund der weltweiten COVID-19 Pandemie nicht gebildet. Wahlen außerhalb des Generalkonsulats in Hamburg, wo zwei Wahlkreise für polnische Bürger gebildet werden, finden nicht statt.

Die ständig aktualisierten Informationen auch in Bezug auf die Form der Wahlen finden Sie auf der Website:
https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-2020

Die notwendige Registrierung, um an der Wahl teilzunehmen kann bereits jetzt über den Link https://ewybory.msz.gov.pl bis zum 07.05.2020 24.00 Uhr erfolgen.

W Bremie nie zostanie utworzony obwód głosowania. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną organizacja wyborów poza Konsulatem Generalnym w Hamburgu okazała się niemożliwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu ostały utworzone dwa obwody głosowania:

1) Obwód głosowania nr 94, (nazwiska od A do L); siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg I, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg;

2) Obwód głosowania nr 95, (nazwiska od Ł do Ż); siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg II, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg.

Wszystkie informacje na temat wyborów jak również forma głosowania dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-2020

  1. Rejestrowanie na te wybory jest dla obywateli polskich przebywających zagranicą koniecznie, aby móc głosować.
  2. Można już rejestrować się na stronie https://ewybory.msz.gov.pl lub poprzez kontakt z Konsulatem drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.
  3. Termin rejestracji upływa 07.05.2020 o godz. 24.00