Witamy!

Od momentu powstania w dniu 15.12.1975 r. Towarzystwo Niemiecko-Polskie (DPG) jest mocno zakorzenione w życiu społecznym Bremy jako dobroczynna pozarządowa organizacja. Założona została ona przez ówczesnego burmistrza Hansa Koschnicka i jego żonę Christiane.  Od początku istnienia towarzystwa, t.j. od 1976 wszyscy kolejni burmistrzowie i prezydenci Parlamentu Bremeńskiego (Bremische Bürgerschaft) są członkami towarzystwa oraz członkami Rady Programowej. Również od tego czasu realizujemy pierwsze zachodnioniemiecko-polskie partnerstwo miast między Gdańskiem a Bremą. Wspólnie z naszymi partnerami w Niemczech i w Polsce, a zwłaszcza w Gdańsku, zbliżamy dziś mieszkańców Bremy do nowoczesnej i dynamicznej Polski i jej kultury.

W tym celu organizujemy i koordynujemy – wszystko na zasadzie wolontariatu – szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, niemiecko-polskich seminariów, konferencji, wystaw, wydarzeń informacyjnych w Bremie i w Gdańsku, gdzie nacisk kładziony jest na spotkania i wymianę zdań i doświadczeń między ludźmi z Niemiec i Polski.

Nie należy zapominać o wielu zaangażowanych akcjach pomocy dla ludzi w potrzebie, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Szczególnie cieszy nas fakt, że wiele osób z około 30 000 polskojęzycznych mieszkających w Bremie, szczególnie zainteresowanych zrozumieniem i przyjaźnią z Polską, wspiera nas w naszych projektach na różnorodne sposoby.

Nawiązywać przyjaźnie i komunikować można wówczas, gdy się rozumie język swojego partnera. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz związaną z tym promocję wielojęzyczności.

Naszą stronę wydajemy w języku niemieckim i polskim (oprócz artykułów z kroniki). Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co osiągnęliśmy do tej pory i zaprosić Państwa na nasze przyszłe imprezy, projekty i wspólne przedsięwzięcia. Wesprzyjcie nas swoim członkostwem, zaangażowaniem, ale także darami!

Nasza bezpośrednia pomoc humanitarna dla ludności Ukrainy na pewno dotrze!


Ponad jedna trzecia infrastruktury ukraińskiej została już zniszczona przez trwającą agresję rosyjską, a zaopatrzenie ludności na Ukrainie, a zwłaszcza szpitali w niezbędne artykuły, staje się coraz trudniejsze. DPG zapewnia pomoc humanitarną wraz z akcją “Brema pomaga Ukrainie”, rodzicom przedszkoli Stowarzyszenia Wspólnoty Katolickiej, ale przede wszystkim organizacjom partnerskim w Polsce i na Ukrainie. Dzięki darowiznom od członków i wielu innych udzielających pomocy mieszkańców Bremy, zarząd DPG zbudował dobrze funkcjonującą sieć z celowymi zbiórkami, połączeniami transportowymi do szpitali i potrzebujących bezpośrednio na Ukrainie. Do celu dotarło już ponad 20 transportów. Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na zakup pilnie potrzebnych przedmiotów, takich jak tabletki wody pitnej czy mleko w proszku.

Prosimy o pomoc, bo sytuacja ludzi na Ukrainie jest coraz gorsza!

GDAŃSK – POLSKIE MIASTO PARTNERSKIE BREMY

12 kwietnia 1976 r. nowe partnerstwo Bremy i Gdańska było bardzo odważnym przedsięwzięciem ojców tych miast, często wymagającego subtelnego politycznego wyczucia w kolejnych latach podzielonej Europy i ruchu „Solidarność”. Ostatecznie jednak NSZZ Solidarność, która powstała w Stoczni Gdańskiej, wniosła ofiarny, istotny wkład w zjednoczenie Europy w Unii Europejskiej. DPG i jej gdański partner Towarzystwo Polska-Niemcy (TPN) zrobili wszystko w ciągu ostatnich 50 lat, aby zbliżyć do siebie zwykłych obywateli, a zwłaszcza młodych ludzi.


MŁODZIEŻ Z POLSKI I NIEMIEC

Praca z dziećmi i młodzieżą to świetna zabawa dla nas oraz naszych partnerów i przyjaciół.

Teatr dla dzieci, warsztaty, zawody sportowe, wielojęzyczne grupy zabaw dla naszych maluchów, nauka języka polskiego, wsparcie wymian studenckich, tworzone wspólnie filmiki i filmy – lista projektów, do których dzieci i młodzież są entuzjastycznie nastawione, jest coraz dłuższa.

KONCERTY, FILMY, WYSTAWY, DYSKUSJE, ODCZYTY, PANELE DYSKUSYJNE, PRZYJĘCIA, WIECZORY INFORMACYJNE

Ścisła współpraca z naszymi partnerami i przyjaciółmi procentuje. Czy to na naszych corocznych niemiecko-polskich spotkaniach muzycznych, koncertach noworocznych, dyskusjach i panelach na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w Europie, czy filmów i wystaw. Często angażujemy się w większe wydarzenia, takie jak JAZZAHEAD 2018 czy Tydzień Europejski (EUROPAFEST) na bremeńskim rynku.

ZARZĄD TOWARZYSTWA NIEMIECKO-POLSKIEGO BREMEN (DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT BREMEN e.V.)

(STOWARZYSZENIE NON-PROFIT)


Przewodnicząca

KATARZYNA
WEICHERT

Wiceprzewodniczący

ROMAN
OHEM

Wiceprzewodnicząca

SYLWIA
ECKHOFF

Skarbnik

CHRISTA
NALAZEK

Zapraszamy na nasze imprezy!

Nasz telefon (również poza godzinami biurowymi):

+49 (0) 421 324 338