Witamy


Od momentu powstania w dniu 18.12.1975 r. Towarzystwo Niemiecko-Polskie (DPG) jest mocno zakorzenione w życiu społecznym Bremy jako dobroczynna pozarządowa organizacja. Założona została ona przez ówczesnego burmistrza Hansa Koschnicka i jego żonę Christiane.  Od początku istnienia towarzystwa, t.j. od 1976 wszyscy kolejni burmistrzowie i prezydenci Parlamentu Bremeńskiego (Bremische Bürgerschaft) są członkami towarzystwa oraz członkami Rady Programowej. Również od tego czasu realizujemy pierwsze zachodnioniemiecko-polskie partnerstwo miast między Gdańskiem a Bremą. Wspólnie z naszymi partnerami w Niemczech i w Polsce, a zwłaszcza w Gdańsku, zbliżamy dziś mieszkańców Bremy do nowoczesnej i dynamicznej Polski i jej kultury.

W tym celu organizujemy i koordynujemy – wszystko na zasadzie wolontariatu – szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, niemiecko-polskich seminariów, konferencji, wystaw, wydarzeń informacyjnych w Bremie i w Gdańsku, gdzie nacisk kładziony jest na spotkania i wymianę zdań i doświadczeń między ludźmi z Niemiec i Polski.

Nie należy zapominać o wielu zaangażowanych akcjach pomocy dla ludzi w potrzebie, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Szczególnie cieszy nas fakt, że wiele osób z około 30 000 polskojęzycznych mieszkających w Bremie, szczególnie zainteresowanych zrozumieniem i przyjaźnią z Polską, wspiera nas w naszych projektach na różnorodne sposoby.

Nawiązywać przyjaźnie i komunikować można wówczas, gdy się rozumie język swojego partnera. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz związaną z tym promocję wielojęzyczności.

Naszą stronę wydajemy w języku niemieckim i polskim (oprócz artykułów z kroniki). Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co osiągnęliśmy do tej pory i zaprosić Państwa na nasze przyszłe imprezy, projekty i wspólne przedsięwzięcia. Wesprzyjcie nas swoim członkostwem, zaangażowaniem, ale także darami!


GDAŃSK – POLSKIE MIASTO PARTNERSKIE BREMY

12 kwietnia 1976 r. nowe partnerstwo Bremy i Gdańska było bardzo odważnym przedsięwzięciem ojców tych miast, często wymagającego subtelnego politycznego wyczucia w kolejnych latach podzielonej Europy i ruchu „Solidarność”. Ostatecznie jednak NSZZ Solidarność, która powstała w Stoczni Gdańskiej, wniosła ofiarny, istotny wkład w zjednoczenie Europy w Unii Europejskiej. DPG i jej gdański partner Towarzystwo Polska-Niemcy (TPN) zrobili wszystko w ciągu ostatnich 50 lat, aby zbliżyć do siebie zwykłych obywateli, a zwłaszcza młodych ludzi.


MŁODZIEŻ Z POLSKI I NIEMIEC

Praca z dziećmi i młodzieżą to świetna zabawa dla nas oraz naszych partnerów i przyjaciół.

Teatr dla dzieci, warsztaty, zawody sportowe, wielojęzyczne grupy zabaw dla naszych maluchów, nauka języka polskiego, wsparcie wymian studenckich, tworzone wspólnie filmiki i filmy – lista projektów, do których dzieci i młodzież są entuzjastycznie nastawione, jest coraz dłuższa.

KONCERTY, FILMY, WYSTAWY, DYSKUSJE, ODCZYTY, PANELE DYSKUSYJNE, PRZYJĘCIA, WIECZORY INFORMACYJNE

Ścisła współpraca z naszymi partnerami i przyjaciółmi procentuje. Czy to na naszych corocznych niemiecko-polskich spotkaniach muzycznych, koncertach noworocznych, dyskusjach i panelach na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w Europie, czy filmów i wystaw. Często angażujemy się w większe wydarzenia, takie jak JAZZAHEAD 2018 czy Tydzień Europejski (EUROPAFEST) na bremeńskim rynku.

ZARZĄD TOWARZYSTWA NIEMIECKO-POLSKIEGO BREMEN (DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT BREMEN e.V.)

(STOWARZYSZENIE NON-PROFIT)


Przewodnicząca

KATARZYNA
WEICHERT

Skarbnik

CHRISTA
NALAZEK

Zapraszamy na nasze imprezy!

Nasz telefon (również poza godzinami biurowymi):

+49 (0) 421 324 338